Договор публичной оферты

1. Загальні положення
1.1. Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх покупців, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Продавець публікує цей Договір про таке.
1.2. Фізична особа-підприємець Шадріна Тетяна Вікторівна, (далі за текстом – Продавець) зобов’язується здійснювати продаж товарів, що представлені на сайті hurom.kz (далі за текстом – Товар) кожній особі, яка прийме пропозицію укласти договір купівлі-продажу на визначених нижче умовах.
1.3. Покупцем за договором може бути будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка придбала або має намір придбати Товар.

2. Акцептування договору
2.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування покупцем публічної оферти є внесення ним плати за замовлений Товар, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.
2.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Продавцем оплати/оформлення замовлення на сайті hurom.kz чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

3. Права та обов’язки сторін
3.1. Продавець зобов’язаний:
3.1.1. передати Товар на умовах, визначених договором;
3.1.2. невідкладно повідомити Покупця у випадку неможливості надання замовленого Товару письмово, телефоном, або електронною поштою;
3.1.3. доставити Товар у порядку та на умовах, що визначені замовленням;
3.1.4. відшкодувати Покупцю збитки, завдані необґрунтованою відмовою від укладення договору.
3.2. Продавець має право:
3.2.1. вимагати від Покупця своєчасної оплати Товару у повному обсязі відповідно до замовлення;
3.2.2. змінювати умови цього договору в односторонньому порядку.
3.3. Продавець не має права надавати переваги одному Покупцю перед іншим щодо укладення договору, якщо інше не встановлено законом.
3.4. Продавець не має права відмовитися від укладення договору за наявності у нього можливостей надання Покупцю замовленого Товару.
3.5. У разі необґрунтованої відмови Продавця від укладення договору він має відшкодувати збитки, завдані Покупцю такою відмовою.
3.6. Покупець зобов’язаний:
1) своєчасно та у повному обсязі оплатити замовлений Товар відповідно до умов цього договору;
2) переконатись у цілісності та комплектності Товару під час його прийняття;
3) негайно повідомити Продавця у випадку виявлення недоліків Товару;
4) вказувати достовірну інформацію при оформленні замовлення.
3.7. Покупець має право:
3.7.1. вимагати від Продавця своєчасної поставки Товару відповідно до замовлення;
3.7.2. вимагати від Продавця відшкодування збитків у випадку необґрунтованої відмови від укладення договору;
3.7.3. задати Продавцю усі питання стосовно властивостей та характеристик Товару до укладення договору будь-яким прийнятним способом.
3.7.4. ознайомитись з гарантійними зобов’язаннями та іншими послугами, пов’язаними з утриманням чи ремонтом продукції до укладення договору;
3.8. Покупець не має права укладати цей договір, якщо він не згодний з його умовами.

4. Ціна Товару. Ціна Договору
4.1. Ціна кожного Товару зазначається на відповідній сторінці сайту hurom.kz
4.2. Ціна Договору є сукупною вартістю Товарів, що підлягають оплаті Покупцем відповідно до замовлення.

5. Замовлення та оплата Товару
5.1. Замовлення здійснюється шляхом самостійного вибору Покупцем Товару на сайті hurom.kz чи іншим способом, прийнятним для сторін.
5.2. Оплата Товару може здійснюватися наступними способами за вибором Покупця:
5.2.1. готівкою (у тому числі за допомогою платіжних карт Visa та Master Card);
5.2.2. шляхом переказу грошових коштів на банківську карту (у тому числі «Приватбанк»);
5.2.3. накладним платежем;
5.2.4. шляхом переказу грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця;
5.2.5. з використанням платіжної системи WebMoney чи інших платіжних систем.

6. Доставка Товару
6.1. Доставка Товару на території України здійснюється безкоштовно одним з наступних способів за вибором Покупця:
6.1.1. на умовах самовивозу;
6.1.2. поштовим відправленням;
6.1.3. іншими способами, зазначеними на веб-сторінці hurom.kz.

7. Строк договору
7.1. Договір діє протягом трьох місяців, але у будь-якому випадку – до повного виконання сторонами своїх договірних обов’язків.
7.2. Договір може бути розірваний достроково з підстав, передбачених чинним законодавством України.

8. Захист персональних даних
8.1. Акцептуванням договору Покупець надає згоду на обробку його персональних даних виключно з метою та в обсягах, необхідних для виконання договору, зокрема: з метою обробки замовлення, доставки Товару, здійснення взаєморозрахунків тощо. Використання персональних даних чи інших даних про особу Покупця в інших цілях допускається виключно у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

9. Реквізити Продавця
9.1. Фізична особа-підприємець Шадріна Тетяна Вікторівна, ідентифікаційний номер: ____________________
9.2. Місцезнаходження Продавця: 65000, Одеська обл., місто Одеса, пров. Воронцовський, будинок 8, квартира 22.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart